Niepodległość

Wspólnie obronimy Polską Niepodległość

„Wolności nie można sprzedać nawet za całe złoto świata”
– wyprowadzimy Polskę z Unii Europejskiej