Niepodległość

Nasze postulaty

Nasze postulaty

Partia „Niepodległość” dąży do zachowania tradycji, pełnej niepodległości oraz wolności, bezpieczeństwa i suwerenności, wspierając rozwój gospodarczy, tradycyjne wartości rodzinne oraz edukację patriotyczną.

Wielka Polska

Przygotowanie państwa Polskiego do opuszczenia Unii Europejskiej

Silna armia

Podniesiemy wydatki na obronność państwa polskiego do 6% PKB, przywrócimy obowiązkową służbę wojskową, ułatwimy dostęp do broni

Bezpieczeństwo granic

Postawimy opór szaleństwu migracyjnemu w wydaniu Unii Europejskiej

Obrona wartości chrześcijańskich

Powstrzymamy piętnowanie katolików oraz ideologie LGBT wtłaczaną do szkół przez UE

Stop Fitfor55

Powstrzymamy "Zielone szaleństwo"

Polskie Media

Radykalnie ograniczymy udział kapitału zagranicznego w polskim rynku medialnym

O co walczymy?

Walczymy o materialną prawdę w życiu, o niepodległą, wolną, silną militarnie i gospodarczo Polskę zakorzenioną wkatolickiej, rodzimej tradycji, w której panuje ład moralny, szacunek dla życia, a podstawową komórką społeczna jest rodzina składająca się z ojca, matki oraz dzieci.

Rządy Platformy Obywatelskiej znanej z uległości względem berlińskich mocodawców będą skutecznie zwalczać dążenia Polaków zabiegających o Polskę suwerenną i bezpieczną. Nasza aktualna skuteczna obrona niepodległości to przygotowanie państwa polskiego i jego gospodarki do wystąpienia z UE oraz stworzenie alternatywnego układu o wolnym handlu obejmującego nie tylko państwa Europy Środkowo-Wschodniej, ale także Wielką Brytanię i USA. Niemcy nie cofną się z imperialistycznych zapędów wobec Polski.Czas powiedzieć stop budowie IV Rzeszy!

Opuszczenie Unii Europejskiej przez Polskę i zbudowanie alternatywnego ośrodka siły współpracujących narodów to warunek zachowania niepodległości, wolności, oraz szans rozwojowych i utrzymania pokoju w naszej części Europy. Unia Europejska jest aktualnie barierą naszego rozwoju i zagrożeniem naszej suwerenności. To „ślepa uliczka”, z której trzeba się jak najszybciej wycofać. Unijne dążenia do nadmiernej regulacji ograniczającej dynamikę gospodarczą oraz skłonności do „szaleństw” klimatycznych, kulturowych i migracyjnych są charakterystyczne dla upadających mocarstw.

Unia Europejska to nieudany, skorumpowany projekt bez perspektyw, osłabiający żywotność polskiej gospodarki i odbierający Polsce suwerenność, zaś optyka prounijna jest orientacją zaściankową i nieperspektywiczną, od której Polacy dla dobra Ojczyzny odchodzą, dlatego czas opuścić struktury UE i rozpocząć bój o Polskę dumną, wielką i niepodległą!